Felek

Szolgáltató: a Digital11 digitalizáló stúdió, azaz Joláthy Dániel e.v. Többes szám első személy használata is a szolgáltatóra vonatkozik.

Megrendelő: aki a digitalizálandó anyagot leadja digitalizálásra a Digital11 digitalizáló stúdió, azaz a Szolgáltató részére. 

Megrendelés

Megrendelés történhet:

  • személyesen, Szolgáltató telephelyén
  • postai úton, futárral

Személyes megrendelés során Megrendelő átadja Szolgáltató részére a digitalizálandó anyagokat. Közös megegyezéssel rögzítik:

  • Fényképek és iratok esetén a leadott anyag mennyiségét és típusát, a kimenet típusát (jpg, pdf, tif, docx), szkennelés során alkalmazandó felbontást, a digitalizált anyag átadásának módját, a várható elkészülési időt, továbbá Szolgáltató előzetes kalkulációt készít az anyag digitalizálásának költségéről. Ezeket az adatokat a megrendelőlapon rögzíti. 
  • Video-és hangfelvételek digitalizálása esetén rögzítésre kerül a leadott anyag típusa, mennyisége, a kimenet típusa (videofelvételek esetén mp4, mpg, hangfelvételek esetén mp3, wav), továbbá a digitalizált anyag átadásának módja. 

A megrendelőlap elektronikusan készül, és a Megrendelő által megadott e-mail címre kerül továbbításra visszaigazolásul. Megrendelő elfogadja, hogy a megrendelőlapból csak elektronikus változat létezik, papír alapú másolat nem készül belőle.

Postán vagy futárral küldött megrendelések esetén: Szolgáltató a Megrendelő által megadott telefonszámon vagy e-mail címen egyezteti a digitalizálás paramétereit, melyek megegyeznek a személyes megrendelés során rögzített paraméterekkel. Ezután ugyanúgy elektronikus megrendelőlap készül, mely Megrendelő által megadott e-mail címre kerül továbbításra.

Árak

Megrendelő a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a Szolgáltató által közölt, és honlapján közzétett árakat. Szolgáltató mindenkori, teljes árlistája a következő weblapcímen érhető el: https://digital11.hu/arak

Árváltozás esetén mindig a megrendelés leadásakor érvényes árak a mérvadóak, kivéve akkor, ha előre nem látott esemény, forrásanyag, vagy egyéb más tényező befolyásolja az előzetesen kalkulált árakat, ebben az esetben Szolgáltató felveszi a kapcsolatot megrendelővel, és egyeztetnek az esetleges árváltozásról.

Videokazetták digitalizálása

A következő videokazetta formátumokat digitalizáljuk: VHS, VHS-C, SVHS, SVHS-C, Video8, Hi8, Digital8, MiniDV, DVCam, HDV.

Megrendelő által leadott videokazettákat első lépésként visszacsévéljük a szalag elejére, kivéve akkor, ha Megrendelő kifejezetten kérte (és a megrendelőlapon is rögzítésre került), hogy adott kazettaállástól kell digitalizálni a felvételeket. Digitalizálás során a felvételeket bejátsszuk, amíg van videojel. Megrendelő rendelkezhet úgy is, hogy csak az amatőr (családi) felvételek digitalizálását kéri, ez esetben minden egyéb felvételt figyelmen kívül hagyunk, azokat nem digitalizáljuk, kizárólag az amatőr (családi) felvételeket. Ezért az opcióért nem számítunk fel külön díjat. 

A videokazetták anyagát alapértelmezetten mp4 (h264) formátumba mentjük, kivéve akkor, ha Megrendelő kifejezett más formátumot kért, és az a megrendelőlapon rögzítésre került. Digitalizálás után a felvételeket a megrendelőlapon rögzített módon átadásra előkészítjük Megrendelő részére.

Hanghordozók digitalizálása

Megrendelő által leadott magnókazettát első lépésként visszacsévéljük a szalag elejére, kivéve akkor, ha Megrendelő kifejezetten kérte (és a megrendelőlapon is rögzítésre került, hogy adott kazettaállástól kell digitalizálni a felvételeket. Digitalizálás során a felvételeket bejátsszuk, amíg van audiojel. A magnókazetták anyagát alapértelmezett mp3 formátumba mentjük, kivéve akkor, ha Megrendelő kifejezetten más formátumot kért, és az a megrendelőlapon rögzítésre került. Digitalizálás után a felvételeket a megrendelőlapon rögzített módon átadásra előkészítjük megrendelő részére.

Megrendelő által leadott orsós magnószalagot első lépésként befűzzük a lejátszóba. Orsós magnószalagok esetén a teljes szalag műsorideje fizetendő. Amennyiben több csatornára is rögzítésre került hanganyag, akkor minden csatornát bejátsszunk. Digitalizálás során a felvételeket bejátsszuk, amíg van audiojel. Az orsós magnószalagok anyagát alapértelmezett mp3 formátumba mentjük, kivéve akkor, ha Megrendelő kifejezetten más formátumot kért, és az a megrendelőlapon rögzítésre került. Digitalizálás után a felvételeket a megrendelőlapon rögzített módon átadásra előkészítjük megrendelő részére.

Megrendelő által leadott hanglemezt a lemezjátszóra téve megtisztítjuk, majd a hangfelvételeket digitalizáljuk. A hanglemezek anyagát alapértelmezett mp3 formátumba mentjük, kivéve akkor, ha Megrendelő kifejezetten más formátumot kért, és az a megrendelőlapon rögzítésre került. Digitalizálás után a felvételeket a megrendelőlapon rögzített módon átadásra előkészítjük megrendelő részére. Hanglemezek digitalizálása esetén opcionálisan kérhető a hangfelvételek ún. pattogásmentesítése, melynek során digitális utómunkával a hanglemezekre jellemző háttérzajt (pattogást) eltávolítjuk. A szolgáltatásért a mindenkori árlistában szereplő felárat számítunk fel.

Valamennyi hanghordozó digitalizálása esetén opcionálisan kérhető a hangfelvételek trackelése, vagyis műsorszámokra bontása, amelyért a mindenkori árlistában szereplő felárat számítunk fel.

Fényképek (papírképek) szkennelése

Első lépésként a fényképeket mikroszálas kendővel megtisztíjuk, majd a szkenner üveglapjára helyezzük. A megrendeléskor kért, és a megrendelőlapon rögzített felbontással megtörténik a szkennelés. A fényképeket a megrendeléshez tartozó egyedi mappába mentjük, a fájlok elnevezése pedig a következő séma szerint történik: megrendelésszám_monogram_sorszám. A fényképeket alapértelemezzeten legkisebb tömörítésű jpg fájlba mentjük, kivéve akkor, ha megrendelő kifejezetten más formátumot kért, és az a megrendelőlapon rögzítésre került. Amennyiben olyan albumból kell szkennelni képeket, amelyből nem távolítható el a fénykép (ragasztott album), a mindenkori árlistában szereplő felárat számítunk fel. Szkennelést követően fotószerkesztő-programmal egyenként végignézzük a szkennelt képeket, és a szükséges korrekciókat elvégezzük: kiegyenesítést, körbevágás, szín-, fényerő-, és kontrasztjavítás, valamint a fizikai tisztítás ellenére megmaradt porszemcsék retusálása. 

Opcionálisan kérhető a szkennelt képek átfogó retusálása is, melyért a mindenkori árlistában szereplő felárat számítunk fel. 

Szkennelést követően a szkennelt anyagot a megrendelőlapon rögzített módon átadásra előkészítjük megrendelő részére.

Diák, negatívok szkennelése

Első lépésként a diát vagy negatív filmet mikroszálas kendővel megtisztíjuk, a negatív vagy dia tekercseket 6 (közép- és nagyformátum esetén 2 vagy 3) képkockás csíkokra vágjuk, és a szkenner feltétre helyezzük. A megrendeléskor kért, és a megrendelőlapon rögzített felbontással megtörténik a szkennelés. A fényképeket a megrendeléshez tartozó egyedi mappába mentjük, a fájlok elnevezése pedig a következő séma szerint történik: megrendelésszám_monogram_sorszám. A diákat és negatívokat alapértelemezzeten legkisebb tömörítésű jpg fájlba mentjük, kivéve akkor, ha megrendelő kifejezetten más formátumot kért, és az a megrendelőlapon rögzítésre került. Amennyiben a dia olyan keretben van, amely üveget tartalmaz (vagyis a filmkocka két üveglap között helyezkedik el a kereten belül), akkor a keretet szét kell bontani. Szkennelés után a keretbe visszahelyezzük a filmkockát. Az ilyen, szétbontandó keretekre a mindenkori árlistában szereplő felárat számítunk fel. Szkennelést követően fotószerkesztő-programmal egyenként végignézzük a szkennelt képeket, és a szükséges korrekciókat elvégezzük: kiegyenesítést, körbevágás, szín-, fényerő-, és kontrasztjavítás, valamint a fizikai tisztítás ellenére megmaradt porszemcsék retusálása. 

Opcionálisan kérhető a szkennelt képek átfogó retusálása is, melyért a mindenkori árlistában szereplő felárat számítunk fel. 

Szkennelést követően a szkennelt anyagot a megrendelőlapon rögzített módon átadásra előkészítjük megrendelő részére.

Iratok, könyvek szkennelése

Alapvetően háromféle eljárással dolgozzuk fel az iratokat és a könyveket. A nyersanyagtól függ, hogy melyik eljárást alkalmazzuk, és ezt minden esetben egyeztetjük Megrendelővel. Ezek az eljárások a következők:

Síkágyas szkennerrel történő feldolgozás: olyan könyvek, iratok feldolgáza történik így, amelyeknek a lapjai össze vannak fűzve, ragasztva, és sérülésmentesen nem választhatók szét a lapok. Ebben az esetben minden egyes lapot, oldalt a szkenner üvegfelületére helyezünk. A megrendeléskor kért, és a megrendelőlapon rögzített felbontással megtörténik a szkennelés. Az iratokat a megrendeléshez tartozó egyedi mappába mentjük, a fájlok elnevezése pedig a következő séma szerint történik: megrendelésszám_monogram_sorszám. Az iratokat a megrendeléskor egyeztetett formátumba mentjük, mely lehet jpg, tif, pdf. Szkennelést követően a szkennelt anyagot átnézzük, és a szükséges korrekciókat elvégezzük, úgy mint kiegyenesítés, körbevágás. 

Könyvszkennerrel történő feldolgozás: a könyvet vagy iratot ebben az esetben a könyvszkenner kamerája alá helyezzük, és a lapokat egyenként lefotózzuk a könyvszkennerrel. A megrendeléskor kért, és a megrendelőlapon rögzített felbontással megtörténik a szkennelés. Az iratokat a megrendeléshez tartozó egyedi mappába mentjük, a fájlok elnevezése pedig a következő séma szerint történik: megrendelésszám_monogram_sorszám. Az iratokat a megrendeléskor egyeztetett formátumba mentjük, mely lehet jpg, tif, pdf. Szkennelést követően a szkennelt anyagot átnézzük, és a szükséges korrekciókat elvégezzük, úgy mint kiegyenesítés, körbevágás. 

Automata lapadagolós (ADF) szkennerrel történő feldolgozás: kizárólag különálló lapokat lehet ezzel a módszerrel feldolgozni, ezért a ragasztott vagy fűzött könyvek gerincét le kell vágni a feldolgozás előtt. Az így előkészített lapokat az adagolóba helyezzük, és megtörténik a szkennelés. Az iratokat a megrendeléshez tartozó egyedi mappába mentjük, a fájlok elnevezése pedig a következő séma szerint történik: megrendelésszám_monogram_sorszám. Az iratokat a megrendeléskor egyeztetett formátumba mentjük, mely lehet jpg vagy pdf. Szkennelést követően a szkennelt anyagot átnézzük, és a szükséges korrekciókat elvégezzük, úgy mint kiegyenesítés, körbevágás. 

Szerzői jogok

A digitalizálásra leadott fotók, fényképek, iratok, video- és hangfelvételek, és azok alapján elkészített archiválás és a Szolgáltató által teljesített feladatok során létrejött bármely adat, dokumentum, mely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alatt álló szerzői műnek minősül, mely kizárólagos felhasználási jogának jogosultja a Megrendelő.

A digitalizálás elkészítésével, a digitalizálás tekintetében Szolgáltatót semmilyen szellemi- és szerzői, vagy egyéb felhasználási jog nem illeti meg, Szolgáltató a digitalizálási feladat teljesítésével semmilyen szellemi- vagy szerzői jogot nem szerez a digitalizált anyagon vagy annak részén. Szolgáltató nem jogosult semmilyen módon felhasználni a fotókat, iratokat, video- és hangfelvételeket a digitalizálás, annak részét, vagy egészét, valamint a Szolgáltató által teljesített feladatok során készült adatot, dokumentumot Megrendelő írásbeli engedélye nélkül.

A digitalizálásra leadott anyagok tartalma

Szolgáltató semmilyen felelelősséggel nem tartozik a digitalizálásra, szkennelésre leadott anyagok tartalmáért. A digitalizálásra leadott anyagok tartalmáért mindennemű felelősség a Megrendelőt terheli. 

Eredeti, digitalizálásra leadott anyagok tárolása

Mindent megteszünk azért, hogy a digitalizálásra leadott anyagok (nyersanyagok) a tárolás és a feldolgozás során ne sérüljenek. Ugyanakkor a nyersanyagok korábbi rossz tárolásából, öregedéséből fakadó sérülésekért (törés, szakadás) nem vállalunk felelősséget. Amennyiben saját hibánkból, gondatlan tárolás vagy kezelés miatt sérül egy nyersanyag, Megrendelővel közös megegyezéssel kedvezményt biztosítunk a digitalizálás árából. 

A digitalizált, eredeti nyersanyagokat Megrendelő köteles átvenni a digitalizálás elkészülte után. Vagy rendelkezhet úgy is, hogy azt megsemmisítsük, mert már nincs rá szüksége. Ebben az esetben csak írásbeli nyilatkozatot fogadunk el a megsemmisítés iránti kérelemről.

Amennyiben Megrendelő a digitalizált anyag elkészülését követő egy éven belül nem veszi át az eredeti nyersanyagokat, újabb értesítést küldünk a megrendeléskor megadott e-mail címre, melyben felhívjuk Megrendelő figyelmét, hogy az értesítéstől számított 30 napon belül a nyersanyag megsemmisítésre kerül. Ha ezután 30 napon belül továbbra sem veszi át Megrendelő a nyersanyagot, azt megsemmisítjük.

Digitalizált anyagok átadása, tárolása, törlése

Szolgáltató a digitalizálás során képződő fájlokat gondosan tárolja a megrendelőnek történő átadásig. 

Szolgáltató a digitalizált anyagokat offline tárhelyen tárolja a következők szerint:

  • szkennelt fényképeket, iratokat az átadástól számított egy évig,
  • digitalizált video- és hangfelvételeket az átadástól számított 30 napig. 

Az átadás történhet:

  • megrendelő által biztosított adathordozóra (külső merevlemezre vagy pendrive-ra),
  • szolgáltató által biztosított adathordozóra (külső merevlemezre, pendrive-ra, DVD lemezre),
  • felhő tárhelyen történő megosztással. Ez esetben Szolgáltató a saját Google Drive tárhelyére tölti fel a digitalizált felvételeket, és azt megoszthatóvá teszi, vagyis a hozzáférési linket a megrendeléskor megadott e-mail címre elküldi Megrendelő részére. 

A digitalizált anyag átadási módját Szolgáltató és Megrendelő minden esetben a megrendelés során egyezteti, és az a megrendelőlapon rögzítésre kerül.

Amennyiben megrendelő felhő tárhelyre kérte a digitalizált anyagokat, azok az átadástól (a letöltési link megosztásától) számított 14 napig elérhetők, ennyi ideje áll rendelkezésre megrendelőnek, hogy a felvételeket saját eszközére letöltse. Szolgáltató a video- és hangfelvételeket további 16 napig (átadástól számított összesen 30 napig), fényképeket, iratokat további 351 napig tárolja (átadástól számított összesen 1 évig) offline tárhelyen. Ez idő alatt Megrendelő bármikor díjmentesen kérheti a már digitalizált anyagának átmásolását pendrive-ra, más külső adathordozóra, vagy felhő tárhelyre történő (ismételt) feltöltésre. 

Szolgáltató fokozottan felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a digitalizált anyagot legalább két jól elkülöníthető helyen tárolja: számítógép, tablet belső tárhelye mellett legalább egy külső adathordozóra (pendrive-ra, külső merevlemezre) is másolja át. A letöltés ill. másolás elmaradásából fakadó adatvesztésért Szolgáltató nem vállal felelősséget, és semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik!